Intervju Råd

 

Intervju Face-to-Face

En lyckad intervju börjar långt innan du kliver in med foten hos arbetsgivaren. Här är
några få tips på hur man förbereder och presentera sig själv som en stark kandidat.
Gör din forskning
Ta reda på mer om företaget och positionen. Det hjälper dig med att upptäcka vad företaget söker för medarbetare, på detta sätt skapar du bra möjligheter med viktiga frågor.

Forsknings källor

• Företagets hemsida
• Tidnings-och tidskriftsartiklar
• Någon som jobbar på företaget
• Arbetsbeskrivningar
• Företagets informationsmöten, mässor och karriär

Bygg upp ditt CV och din berättelse

När du utvecklar ditt cv och din berättelse, tänka på din erfarenhet som visar:

• Motivation och passion
• Initiativ
• Övertalningsförmåga
• Bra omdöme
• Analytisk förmåga
• Organisationsförmåga
• Stark kommunikationsförmåga
• Ledarskap
• Ansvar

Utveckla fyra eller fem av dina bästa effekt berättelser. Varje berättelse bör först
förklara situationen eller uppgiften du ställdes inför. Sedan förklara den åtgärd som
du tog och vad resultatet blev. Öva att berätta dessa historier så att du kan vara
redo att använda dem i intervjun.

Skapa din 60-sekunders sammanfattning

För att direkt fånga arbetsgivarens intresse öva på din pitch. Vad är det som gör dig unik?

Tacka dem för intervjun.

Berätta för dem varför du är intresserad av tjänsten och företaget. Lista tre eller fyra saker som gör dig lämplig för tjänsten. Att berätta för dem att du ser fram emot att kunna dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter vid intervjun.

Här är ett exempel:

”Jag vill tacka er för att ni kallade mig på intervjun idag. Jag är glad över denna
möjlighet. Global Access är ett så dynamiskt, innovativt företag. Jag vet med min
förmåga att leda team, min starka kommunikation och analytiska förmåga och min
passion för detaljhandel att jag kommer göra en stor insats som________.”

Förbered frågor

Skapa din lista över frågor att ställa under intervjun. Dessa frågor kan omfatta:

• Vilka är mina skyldigheter och mitt ansvar ?
• Hur ser en typisk dag ut i den här positionen?
• Vad gillar du bäst om tjänsten? Minst? Vad gillar du mest / minst om företaget självt?
• Hur skulle du beskriva kulturen i ditt företag?

Intervjun

Kom 15 minuter innan mötet börjar. Le och få ögonkontakt under hela intervjun. Ditt utseende är viktigt. Tänk på vårdad klädsel som bör anpassas efter företagets miljö och omgivning. Under intervjun, se till att lyssna noga. När du delar med dig av dina erfarenheter, gör det med entusiasm. Ställ dina frågor efter att intervjuaren har ställt sina frågor.

Innan du går

Tacka intervjuaren och tacka för trevligt att möta och att det varit spännande att få lära mer om företaget
Fråga om beslut (tänk på timing)
Fråga efter deras visitkort
Skaka hand

Återkoppla

Först, skicka ett tackkort till intervjuaren inom 48 timmar.
Genom att utvärdera intervjun, kan du fundera på hur du kan förbättra din intervjuteknik. Det kommer också att hjälpa dig att avgöra om du tror att tjänsten passar in på dig.

Fråga dig själv

• Vem intervjuade mig? Vilken var deras roll?
• Vilka reaktioner verkade de fått av mig?
• Vad var mitt helhetsintryck av intervjun?
• Vad skulle jag göra annorlunda? Vad skulle jag göra igen?
• Vilka saker verkade imponera på intervjuaren?
• Vad är mitt intryck av jobbet? Kan jag se mig själv i rollen?
• Vad är mitt intryck av företaget?
• Vilka är jobbets uppgifter?