Om Oss

I

Med ett nytt och innovativt headhunting koncept erbjuder vi dig som kund goda förutsättningar att kunna sätta rätt person på rätt plats till rätt pris.

Globala Access har ett unikt nätverk av konsulter och kandidater för både uthyrning och rekrytering av högre kompetens inom den privata och offentliga sektorn. Global Access har ett starkt sälj- rekryteringsteam med unik kunskap inom varje kompetensområde.

VI samarbetar med andra företag inom bemannings- rekryteringsbranschen och har en nära kontakten med andra företag och andra organisationer . Detta är viktigt för att kunna erbjuda Dig som kund en väl-rekommenderad person för ditt behov i din verksamhet.

Vid rekrytering hjälper vi Dig som kund med en kompetensbaserad och gedigen urvalsprocess för att få tillgång till de bäst lämpade för de aktuella arbetsuppgifterna.

Vi garanterar en personlig och effektiv arbetsinsats i jakten på den resurs Du som kund efterfrågar.

”Vi är inte för stora för de små uppdragen och inte för små för de stora.”