Rekrytering

Trends

Hyra

Många företag tillämpar också inhyrning som ett steg i sin rekrytering. Innan företaget bestämt om en medarbetare skall anställas för en viss tjänst kan det vara fördelaktigt att börja med en inhyrning.

Vårt fokus är att du som kund alltid skall kunna erhålla snabb, kostnadseffektiv och kompetent hjälp inom de yrkesområden du som kund är i behov av. Rekryteringsprocessen hos företag är ofta tidskrävande och omfattande.  Det kan ta lång tid att hitta en ny medarbetare som har rätt kompetens och som passar in i företagskulturen.

Genom att låta rekryteringen gå via Global Access blir denna process oftast betydligt enklare, kortare och kvalitativ. I slutändan mer kostnadseffektiv för ditt företag. Om du vill känna extra trygghet i valet så har vi vår lösning, hyr först-anställ sedan som ett alternativ.

Vår goda struktur och genomarbetade arbetsmetoder präglar hela
rekryteringsprocessen från analys, sökning, intervjuer och kvalitetssäkring till den viktiga uppföljningen.

Rekrytering

Om du behöver en fast anställd kan du spara både tid och pengar genom att arbeta med Global Access.

Vi har nära kontakt med arbetsmarknaden i allmänhet och en betydande del av den tillgängliga lokala arbetskraften. Vi har en omfattande kandidat databas där vi söker dagligen efter nya talanger. Om det skulle behövas kan vi även annonsera i relevanta medier detta i överenskommelse med sig som kund.

Tester – och personbedömningar

Vi genomför personbedömningar mot bakgrund av de förväntningar och krav som fastställts i kravprofilen. Vi genomför personlighets- tester som visar kandidatens styrkor och utvecklingsområden. Testerna omfattar bl a problemlösningsförmåga, stresstålighet, reaktionsförmåga, simultankapacitet och social kompetens.

Våra arbetspsykologer och rekryteringsspecialister har tillgång till tester som går djupare in på personlighet eller färdigheter, dessa rekommenderas absolut vid tillsättning av högre tjänster oavsett om det är en extern eller intern rekrytering.