Affärsmodell

Fler och fler företag väljer att anlita professionell hjälp i sitt rekryteringsarbete.
Om du väljer att samarbeta med oss när du ska
rekrytera personal innebär det att vi
tar ansvar för hela eller enskilda delar
av rekryteringsprocessen för både inhyrning
alternativt rekrytering till en fast tjänst.

Behovsanalys och kravprofil

En analys görs för att få fram vilka
krav som ställs på den person som
ska rekryteras/hyras in. Denna
innefattar beskrivning av
organisationen,
befattningsbeskrivningar och de krav
och önskemål vad gäller kompetens,
erfarenhet, utbildning och personliga
egenskaper som ställs på den person
som skall tillträda befattningen.
Därefter återkommer vi med förslag
på en profil, tidsplan och eventuell
annonsutformning.

1. Behovsanalys och kravspecifikation

2. Matchning

3. Intervju samt eventuella tester

4. Presentation

5. Kundens accept

6. Uppföljning

swNär du använder oss kan Du förvänta dig:

· Få tag på rätt kandidat snabbt och kostnadseffektivt
· Snabb respons vid förfrågan
· Engagemang och flexibilitet
· Personlig service med tät uppföljning
· En kontaktperson i oberoende position.