Kompetensområde

 

Kompetens

  • Olja & Gas,
  • Ingenjörer och konstruktion
  • Logistik & FMCG
  • Bank & finans
  • Försäljning & marknadsföring
  • IT
  • Hotell och service
  •