Uthyrning


Uthyrning

Bemanning av personal när du behöver snabb och tillfällig hjälp är en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Du slipper allt risktagande och merarbete som en nyrekrytering medför. Vi tar arbetsgivaransvaret vad gäller t.ex. lön, semester, sjukdom, förhandlingar och arbetsmarknadsförsäkringar. Ni betalar inget förrän avtal slutits och då endast för den tid som den inhyrda personalen tjänstgör hos er.

Bemanning deltid

Att hyra personal på deltid är ett optimalt sätt att täcka upp för tillfälliga arbetstoppar eller kortare sjukfrånvaro. Det kan även vara ett kostnadseffektivt sätt att stärka den befintliga arbetsstyrkan när du har ett löpande behov – några timmar, en dag eller flera dagar varje vecka. Det personalbehov ett företag identifierar innebär inte alltid ett behov av en heltidstjänst – därför kan inhyrning av deltidspersonal vara både kostnads- och kompetensmässigt den bästa lösningen.

Bemanning heltid

Att hyra personal på heltid är ett optimalt sätt att täcka upp för en längre tids sjukfrånvaro eller vid ex mammaledighet. Det kan även vara ett kostnadseffektivt sätt att stärka den befintliga arbetsstyrkan när du har ett löpande projekt. Att hyra in en person på heltid kan också vara ett steg i en rekryteringsprocess.

Hyr först- anställ sedan